En neien Gaart plangen

Checklëscht

 

Checklëscht mat Froen, déi am Virfeld vun der Gaardeplanung gekläert gi mussen:

 

1. Wee wäert am Gaart schaffen?

Fir wien soll de Gaart ageriicht ginn?

 • Schüler aus der Grondschoul
 • Kanner aus der Maison Relais
 • Lycéesschüler


Wee soll am Gaart schaffen?

 • Alter vun de Schüler
 • Schüler mat Besoins spécifiques?
 • Gruppegréisst vun de Kanner déi am Gaart zesummen aktiv solle sinn
 • Wéi oft soll de Gaart genotzt ginn ? Deeg/Woch, Joreszäiten, Vakanz
 • Dauer vun de Aktivitéiten am Gaart
 • Wee betreit d’Kanner bei der Gaardenaarbecht?
 • Hunn d’Betreier Erfarung am Gaardeberäich?
 • Ween ass verantwortlech fir de Gaart (wärend der Schoulzäit, wärend der Vakanz) ?
   

Op Basis vun den Äntwerten op dës Froen kann een sech Gedanken maachen iwwert
d’Géisst an d’Lag vum Gaart.

2. Wou ass et méiglech?

Wéi ass d’Lag vum zukünftege Gaart ?

 • Gréisst : ofhängeg vun der Zuel vun Gruppen/Klassen déi de Gaart benotze wëllen
 • Lag: direkt bei der Schoul, eventuell Stéierungen vum Unterrecht?
 • Topographie : flaach, am Hang, mat engem Rollstull erréchbar...
 • Wéi ass de Buedem? Macadam, Wiss, Schotter..... ass eng Buedemanalys néideg?
 • Ausriichtung (Sonn/Schied): Wéi vill Stonnen ass de Gaart an der Sonn? Abrëll –September sinn op mannst 6 Stonnen Sonn néideg ...
 • Ass e Waasseruschloss direkt an der Géigend oder kann en Uschloss ugeluecht ginn?
3. Firwat gëtt de pedagogesche Gaart ugeluecht??

Abezéiung vun de Schoulfächer ? Wéi eng?

 • Wéi eng pedagogesch Zieler sollen erreecht ginn?
 • Kann de Gaart mat aneren Ariichtungen gedeelt ginn? Altersheim, Refugiéë, Gaardeverein, lokal Veräiner...
 • Wéi soll d’Rekolt genotzt ginn?
4. Wat sollt an engem Gaart sinn?

Wéi eng Elementer sollen ugeluecht ginn?

 • Sollen/kënnen Hochbeeter gebaut ginn?
 • Wëll een en Hochbeet fir Leit am Rollstull plangen?
 • Kann en Hügelbeet ugeluecht ginn?
 • Besteet d’Méiglechkeet fir eng Geschierkëscht oder e Schapp ze bauen?
 • Ass genuch Plaz do fir Dëscher a Bänken (wéi vill sinn der néideg?)
 • Soll eng Feierplaz matgeplangt ginn?
 • Ass genuch Plaz fir eng Zär?
 • Ass genuch Plaz fir Kautschen (Frühbeeter) oder e Folientunnel?
 • Wou kann eng Kompostkëscht opgebaut ginn?
 • Brauch een e Sonneschutz iwwert dem Dësch an de Sëtzméiglechkeeten?
 • Besteet d’Méiglechkeet fir eng kleng Waasserfläch unzeléien?
 • Gëtt et en Zonk wou Kloterplanzen eropwuesse kënnen?
 • Ass Plaz fir en Tipi mat Kloterplanzen opzeriichten?
 • Ass eng Plaz do fir eng Meteosstatioun, eng Infotafel, en Insektenhotel opzestellen?

Wéi eng Planzen sollen am Gaart ugeplanzt ginn?

 • Geméis: wéi eng Aarten? Vun enger Aart verschidden Zorten?
 • Uebst: Hammbier, Kréischelen, Rubbarb, Äerdbier, ...
 • Kraider: Een- a méijäreger
 • Uebstbeem : Spaléierbeem, ...
 • Einheimesch Hecken
 • Blummewiss an iessbar Blummen
 • Stauden : méijäreg Blummen
5. Wéi sollt e pedagogesche Gaart ugeluecht ginn?
 • Schafen vun enger Aarbechtsgrupp mat den interesséierten Pedagogen
 • Ufro fir d’ Geneemegung fir e Léiergaart anzeriichten
 • De Gaart als Joresprojet vun der ganzer Schoul plangen
 • D’Kanner an d’Planung mat abezéien: Workshoppen, Maquetten, Zéchnungen, ...
 • Virstellen vun de Kanner hiren Iddien virun den Elteren an de Gemengeresponsabelen
 • Uleeën vum Gaart zesummen mat de Kanner, den Elteren, anere Partner
 • Organisatioun vun der Gaardenaarbecht wärend de Vakanzen

Wéi eng Partner kënnen bei der Planung, dem Opbau, dem Ënnerhalt an den Aktivitéiten mat de Schüler hëllefräich sinn? De Schoulgaart soll och e soziale Projet sinn.

 • D‘Schouldirektioun
 • D’Enseignanten, Educatricen an Educateuren
 • D‘Schüler
 • D‘Elteren (-vereenegung)
 • De Concierge
 • D‘technesch Personal
 • De Kach, d’Kichepersonal
 • D‘Gemengeverantwortlech
 • D‘Gemengenaarbechter
 • Privat Kannerbetreiungsstrukturen
 • Lokal Veräiner: Gaart an Heem, Club des Jeunes, ...
 • Altersheem, Fleegeheem, ...
   

No dëser Bestandsopnam sollt ee wëssen:

 • Noutwendeg Buedem- an Terrasséirungsaarbechten: Réalisatioun, Käschten ...
 • Zuel vun de Gaardeparzellen
 • Bordüren vun de Gardeparzellen (Brieder, Bamstämm, Sténg, ...) : Wie baut se? Käschten, ...
 • Zuel vun den Hochbeeter / Kautschen. Gréisst ? Wie baut se? Material – nei, recycléiert? Käschten, ...
 • Wéi eng aner Strukturen solle gebaut ginn? Schapp/Këscht fir d’Material, Bänken, Dëscher, ...  – wéi vill?
 • Zär, Kraiderspiral, Kompstkëschten, Feierplaz, Sonneschutz, ...
 • Muss eng Zouleitung fir d‘Waasser ugeluecht ginn?
 • Wéi vill Klassen/Kanner kommen pro Joer an de Gaart?
 • Wéi oft pro Woch/pro Mount/pro Trimester kënnt all Klass an de Gaart?
 • Gëtt et Parzellen pro Klass oder Gemeinschaftsparzellen?
 • Wéi eng pedagogesch Themen ginn am Gaart behandelt?
 • Sinn Treffen tëschent Enseignanten, Educatricen an Educateuren, déi de Gaart betreien, virgesinn?
 • Wie betreit de Gaart an der Vakanz?
 • Gëtt et e Budget fir déi järlech Onkäschten: Som, Buedem, Material, ...

 

Technesch Planung

 

Choix des variétés

> Download

Ernte-Kalender

> Download

Les plantes pour le jardin pédagogique

> Download

 

Organisatioun

 

An der Klass

Éier et an de Gaart geet, ka vill am Klassesall mat de Kanner beschwaat  ginn:

 • d'Kanner vun Ufank u mat abannen: Uleeë vum Gaart, Thema, Plangen, Auswiel a Kaf vum Som, ...
 • Sécherheets- a Verhalensreegele festleeën, zum Beispill: net mat dem Gaardegeschir am Grapp lafen, op déi aner Kanner oppassen, d'Aarbechtsgeschier mat aneren deelen, botzen an ewechraumen, eng Charte ausschaffen, e Poster erstellen, ...

 • déi geleeschten Aarbecht virun der ganzer Klass presentéieren
 • e Gaardentagebuch pro Klass féieren

 • engTafel am Gaart opstellen a benotzen (Aarbechte gemaach, nach ze erleedegen, …)

 • Theme festleeën: 1 Haaptthema fir de ganze Gaart, 1 Thema pro Parzell oder 1 Thema pro Klass
 • de Gaart no baussen opmaachen: Partnerschaften agoen, zum Beispill Gaart an Heem, Elterevereenegung; Verkaf vun Planzen am Fréijoer, Erntedankfest, gemeinsaamt Iessen, …

 

Am Gaart
 • Fir datt d'Aktivitéit am Gaart gutt ofleeft a Spaass mécht, mussen d'Aufgabe gutt preparéiert sinn:

 • a klenge Gruppe schaffen
 • kloer Missiounen am Viraus festleeën
 • reegelméisseg an de Gaart goen, net ze vill pedagogesch plangen (nëmmen e puer Geméisplanzen ubauen)

Hei e puer Beispiller vu Beruffer an Aktivitéiten déi d'Kanner am Gaart kënnen ausprobéieren:

 • Gaardereporter: Gaardentagebuch ausfëllen mat Fotoën, Beschreiwung vun der Aktivitéit, Wieder, Interview, Beobachtung vum Gaart am Laaf vum Joer, …
 • Insektesafari: Beobachtung vun de Liewewiesen am Gaart, Beschreiwung, Bestëmmung, …
 • Gäertner: saisonal Aktivitéit, d .h. séien, planzen, Onkraut rappen, nätzen, …
 • Artisten: Schëlder bastelen a beschrëften, Land-Art, Gaardenexpo organiséieren, …
 • Botanisten: Planz vum Dag sichen a virstellen; z.B. Geméis, Wëllplanz, …
 • Kach: eppes aus dem Gaart preparéieren an zesumme genéissen, z.B.Téi, Kraiderdipp, réit Geméis, …

Loosst Iech Zäit fir de Feedback vun de verschiddene Gruppen.

An der Schoul

Un éischter Platz kënnt d'Pedagogie am Gaart, duerno eréischt déi gäertneresch Noutwendegkeeten. Fir datt de Léiergaart e Succès gëtt, sollten sech d'Enseignanten, déi mat hirer Klass am Gaart wëllen aktiv sinn, am Viraus zesummesetzen an dës Punkten duerchdiskutéieren :

 • Gaardegrupp grënnen
 • déi 4 W-Froë beäntwerten: Wie mécht Wat, Wou a Wéini?
 • e Léiergaardeplang zesummen opstellen: pedagogech, zäitlech, gäertneresch
 • d'Entretiensaarbecht an de Vakanzen plangen, eventuell aner Partner mat abezéien
 • Aktivitéiten vum Hierscht bis an den nächsten Hierscht plangen
 • en (online) Gaardentagebuch opmaachen

 

 

Kontakt

MENJEMECDDMAVDRCIGLEESCH