Waasser

Waasser ass e wichtegt Thema am Gaart.

Et soll een spuersam mam Waasser am Gaart ëmgoen. Am beschten ass Reewaasser fir  d‘Planzen. 

E puer Iddien fir d’Waasser am Gaart ze schounen: 

  • E Faass an de Gaart stellen fir Reewaasser ze sammelen 
  • Am Summer mat Stréi, Hee oder Grasschnëtt mulchen 
  • Mueres netzen 
  • Vermeiden op d’Blieder ze netzen 
  • Net ze oft netzen fir dass d’Planz seng Wuerzelen déif entwéckelt 

Kontakt

MENJEMECDDMAVDRCIGLEESCH